Telšių bitininkų pasibičiuliavimas pas Petrą Dabrišių

Šį puikų spalio mėnesio 19d. popietę Telšių bitininkai sugužėjo  į  sodybą- Žvėrinčių pas gerbiamą miškininką, medžiotoją, bitininką ir šios  sodybos įkūrėją P. Dabrišių.Galiu labai pasidžiaugti kad mūsų būrys  buvo didelis. Mane tai labai pradžiugino, kad laikinai palikę savo  kasdienius darbus, nepamiršo mūsų pasibičiuliavimo. Iš karto pajutome šiltą ir malonų sutikimą.Visus stebino jo žinios ,  išmintis ir nepaprasta stipri energetika.Bitininkai stebėjosi jo darbo  vaisiais. Apžiūrėjome visą žvėrių karalystę. Bitininkų pirmininkei buvo suteikta garbė apsilankyti ir pačiame vilkų  aptvare. Petras ,juos stebėjo, ne vieną ir pats išaugino.Jis tarp jų ir  gyveno.Pilkių garbei net vieną svirną pavadino “Vilkyne”, kur  susirenkama vakarais lės pasidalyti išmintimi. prie ugnelės.Šeimininkas  pasakojo, kad vilkų įstatymai griežti, nors ir nerašyti. Visiems  kamuojantiems depresijų, nemigos, nesibaigiančių įvairių  gyvenimo  problemų ir stresų yra paruoštas miške popierinis namas. Žmogus  įleidžiamas nakčiai, klausosi vilkų staugimo o pats apmąsto savo  gyvenimą, medituoja, o ryte išleidžiamas sveikas. Meška- žemaitijos simbolis.O Petro Dabrišiaus meška yra vienintelė  Žemaitijoje.Bitininkai  Timofėjų pavaišino savo atsivežtu medumi.JO  suvalgyti gali labai daug. P. Dabrišius pats yra bitininkas, laiko per  100 avilių Po to šeimininkas visus bičiulius palydėjo prie norų medžio. Mums  paaiškino, kad reikia uždėti juostelę ir sugalvoti norą. Ją pakabinti  ant šakos. Tada visi norai išsipildys.

Pabuvojome ir akmenų šventykloje. Kiekvienas akmuo atitinka mėnesį ir  eina ratu, o viduryje rato- ritualinis medžioklio akmuo.Bičiuliai  buvome išburti, ir sužinojome savo tikruosius charakterio bruožus.    Iš savininko pasimokėme, kad reikia į gyvenimą žvelgti  džiugiai.Žmogui svarbiausia vidinė ramybė, nes visi esame laikini šio  pasaulio gyventojai.Jei mūsų visas kūnas bus pilnas nešvarumų, sirgs ir  mūsų visas kūnas. Jei Dievas davė tai daryti šioje žemėje, turi tai  atlikti iki galo ir sąžiningai. Po to visi bičiuliai susirinkome į jau iš anksto pasiruoštą patalpą, kur  Petras vaišino auksinės šaknies arbata ir dalinomės patirtais  įspūdžiais. Veterinarijos gydytojas- inspektorius Giedrius Jankauskas  kalbėjo kad,  bitynai būtų tvarkingai prižiūrimi ir turėtų numerius.  Priminė, kad teisingai būtų ženklinamas medus, ateityje pasidaryti  naujas etiketes. VIsą vakarą džiugino mus bitininkai- muzikantai.Labai nustebino savo  gražia muzika ir dainomis. Bitininkas ir kartu muzikantas V. Kairys su  savo draugu taip pat bitininku  buvo vakaro sielos.    Dalinomės savo nuveiktais darbais. Pasveikinome savo bičiulį ,  sulaukusio gražaus jubiliejaus ir palinkėjome gerų medunešių, sveikatos  ir šypsenos geros, plačios ir , kad širdis tikėjimo žiedais būtų  apvainikuota. Išgirdome vienas apie kitą daug gražių žodžių, kurių gyvenime taip  trūksta. Visi buvome laimingi ir puikiai pailsėjome. O  už tai turime  būti dėkingi šių namų savininkui P. Dabrišiui., kuris šiltai ir maloniai  mus priėmė. Taip pat Dėkoju visiems Telšių bitininikams už puikų  pasibičiuliavimą.