Lietuvos bitininkų ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 2016

2016 kovo 19d. Noreikiškėse, Žemės ūkio universiteto ketvirtų rūmų  posėdžių salėje įvyko Lietuvos bitininkų ataskaitinis-rinkiminis  susirinkimas. Jame dalyvavo ir Telšių rajono bitininkų draugijos  pirmininkė D. Norkienė. Viso susirinkime dalyvavo 140 bitininkų iš 37  bitininkų draugijų. Susirinkimą pradėjo LBS prezidentas, prof. habil. dr.A. Skirkevičius.  Visus susirinkusius pasveikino su neskubančiu pas mus atbėgti pavasariu.  Jis priminė, kad šiais metais sukanka 90metų pirmajam LBS prezidentui,  kuris daug metų vadovavo Lietuvos bitininkų sąjungai, tačiau nepavyko  sulaukti LBS 25 metų jubiliejaus ir kartu pasidžiaugti su visais  bitininkais. A. Skirkevičiaus ataskaitiniame pranešime buvo paminėti tik  svarbiausi įvykiai. Daugiausia dėmesio buvo skirta iškilusioms  problemoms bei ateities planams. Paminėta, kad 2014 metais pavyko  atsilaikyt dideliam neonikotinoidų naudotojų spaudimui. Pavyko padaryti  naudingus pakeitimus bitininkystei Augalų apsaugos produktų įvežimo,  sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėse. Padarytų pakeitimų  išdava yra draudimas purkšti žydinčius augalus dieną ir bitynų vietų  deklaravimas, kurių nematyti jau nebus galima. Įjungti bitininkus į  naujam laikotarpiui parengtos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų  programos 3 priemones. 1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. 2. Parama smulkių ūkių plėtrai. 3.Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Pakeista bitininkų mokymų  tvarką, padarant juos kryptingais ir susietais su bitininkystės  aktualijomis. 2015-03-05 pateikti, tikriausia paskutiniai, pasiūlymai  dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinimui akcizais  neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams.