Kvietimas į XXXVII bitininkų šventė (2013)

Bitininkų šventė vyks rugpjūčio 3-4  dienomis Plungės raj. Mordosų kaime. Pramogų ir poilsio centre  “Žemsodis”. Dalyvių registracija prasisės šeštedienį nuo 6-10 val. ryto.

Labai maloniai kviečiu visus Telšių rajono bitininkus Draugijos pirmininkė D. Norkienė.